پروتکل درمان آرتروسکوپیک پارگی های کامل متوسط تا بزرگ روتاتورکاف شانه

پروتکل درمانی

قیمت: 150000 ریال

در این مقاله پروتکل درمان آرتروسکوپیک پارگی های کامل متوسط تا بزرگ روتاتورکاف شانه بر  اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه شده است . محتوای این مقاله به صورت مرتب بروز رسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است