پروتکل درمان آرتروسکوپیک پارگی های کامل وسیع روتاتورکاف شانه

پروتکل درمانی

در این مقاله پروتکل درمان آرتروسکوپیک پارگی های کامل وسیع روتاتورکاف شانه بر  اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه شده است . محتوای این مقاله به صورت مرتب بروز رسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است