به مستند آموزشی پِـــدرا خوش آمدید
عموم کاربران بازدید: 12

سامانه نوبت دهی، درمان و توانبخشی از راه دور پدرا جهت تسهیل دسترسی عامه مردم به اطلاعات، خدمات و مراقبت های پزشکی و بهداشتی با کیفیت و عادلانه توسعه یافته است. سامانه پدرا علاوه بر ارائه اطلاعات و آموزش های پزشکی و بهداشتی، خدمات متنوعی در بستر اینترنت ارائه می کند. برای استفاده از همه امکانات سیستم وجود یک مستند آموزش عمومی ضرورت دارد. 

 

 این سند آمموزشی برای استفاده بهینه از کلیه امکانات سامانه تهیه شده است. محتویات این سند آموزشی در سه سرفصل اصلی شامل بیماران، اعضای محترم جامعه پزشکی و منشی پزشکان طبقه بندی شده است فلذا هر گروه از کاربران سامانه می توانند به مطالب آموزشی مورد نیاز خود (بدون نیاز به مطالعه کل سند) دسترسی یابند. 

چنانچه در استفاده از سامانه مشکلی داشتید و محتوای آموزشی این سند برای حل مشکل راهگشا نبود به همکاران ما در واحد پشتیبانی زنده پیام دهید. قطعا کارشناسان واحد پشتیبانی از پاسخگوئی به شما خرسند خواهند شد. 

آیکون پشتیبانی زنده در قسمت پائین و سمت چپ تمامی صفحات سامانه پدرا قرار دارد.