افزودن تمرین به بسته درمانی
ویژه پزشکان بازدید: 9

سیستم جامع تمرین درمانی الکترونیک با بیش از 5300 تمرین تخصصی فیزیوتراپی و مشتمل بر توضیحات، عکس، فیلم و دوزاژ مهمترین جزء سیستم تله توانبخشی پدرا به شمار می رود. به کمک این سیستم فیزیوتراپیست می تواند تمرینات مورد نظر را به سابقه درمان بیمار اضافه نماید و از طریق سیستم درمان از راه دور بر شیوه انجام تمرینات نظارت و به مرور برنامه درمان بیمار را تغییر دهد.

برای استفاده از سیستم جامع تمرین درمانی پدرا ابتدا باید بسته درمانی ایجاد کنید. این بسته درمانی می تواند حاوی گایدلاین، مطلب آموزشی یا دستورالعمل آموزشی مخصوص بیمار و خانواده وی باشد. پس از ایجاد بسته درمان می توانید تمرینات مورد نظر را به این بسته اضافه کنید.

برای ایجاد یا مشاهده لیست بسته های درمانی از منوی "تنظیمات اولیه"  گزینه "بسته های درمانی" را انتخاب نمایید. برای ایجاد بسته جدید روی آیکون + کلیک کنید. به صورت اتوماتیک هر بسته جدیدی که ایجاد می کنید به عنوان بسته فعال تنظیم می شود و شما می توانید از منوی "تنظیمات اولیه" / "بانک تمرینات" به این بسته تمرینات مورد نظر را اضافه کنید.

در صورتی که بسته درمانی خود را به عنوان بسته عمومی تنظیم نمایید سایر متخصصان عضو سامانه می توانند محتوای بسته شما را در بسته خود کپی نمایند.

با کلیک روی آیتم شماره 1 در تصویر زیر چند گزینه به شما نشان داده می شود.

با کلیک روی آیتم شماره 2 بسته درمانی مورد نظر شما فعال می شود و شما می توانید به این بسته تمرین اضافه کنید یا تمرینات موجود در این بسته را حذف کنید.

با کلیک روی آیتم شماره 3 تمرینات موجود در این بسته در بسته فعال شما کپی می شود.

با کلیک روی آیتم شماره 4 محتوای گایدلاین بسته جاری در بسته فعال شما کپی می شود.

فعال سازی بسته درمان

مدیریت بسته های درمانی

بعد از ایجاد بسته درمانی جدید یا فعال سازی بسته درمانی قبلی برای افزودن تمرینات از منوی "تنظیمات اولیه" گزینه "بانک تمرینات" را انتخاب نمایید. در بالای لیست تمرینات نام بسته درمانی فعال شما نمایش داده می شود. (شماره 1 در تصویر زیر)

تعداد تمرینات موجود در بسته فعال نیر در روبان سمت چپ و بالای لیست مشاهده می شود. (شماره 2 در تصویر زیر)

برای افزودن تمرین به بسته درمانی فعال باید روی آیکون کارت خرید کلیک کنید. (شماره 3 در تصویر زیر)

بانک تمرینات

بانک تمرینات

هنگام افزودن تمرین به بسته درمانی فعال شما می توانید توضیحات و دوزاژ تمرین را طبق سلیقه خود تغییر دهید.

افزودن تمرین به بسته درمانی

افزودن تمرین به بسته درمانی فعال

در صورتی که تمرین مورد نظر شما از قبل در بسته درمانی فعال باشد به جای دکمه افزودن به کارت دکمه حذف تمرین از کارت نمایش داده می شود.