گزارش و نمودار عملکرد
ویژه پزشکان بازدید: 3

سامانه نوبت دهی، درمان و توانبخشی از راه دور پدرا قابلیت تهیه گزارشات آماری و نمودارهای متنوع از عملکرد پزشکان عضو سامانه را داراست. برای تهیه گزارش عملکرد روزانه، گزارش عملکرد دوره ای و نمودارهای آماری باید با استفاده از شناسه و رمز خود به سامانه وارد شوید. گزارشات و نمودارهای آماری پدرا در منوی "نوبت دهی و پذیرش" قابل  دسترسی است.

 

گزارش عملکرد روزانه

برای تهیه گزارش سریع از عملکرد روزانه مطب خود از منوی "نوبت دهی و پذیرش" گزینه "آمار عملکرد روزانه" را انتخاب کنید. در صورت ثبت اسناد مالی دریافت هزینه ویزیت در سامانه، می توانید عملکرد مالی مطب را سریعا کنترل نموده و با گزارش دستگاه کارتخوان مطابقت دهید.

 

گزارش عملکرد روزانه

 

گزارش عملکرد دوره ای

برای تهیه گزارش سریع از عملکرد دوره ای مطب خود از منوی "نوبت دهی و پذیرش" گزینه "آمار عملکرد دوره ای" را انتخاب کنید. محدوده زمانی مورد نظر را وارد نموده و روی دکمه تهیه گزارش کلیک کنید.

 

گزارش عملکرد دوره ای

 

تهیه نمودارهای متنوع از عملکرد مطب

برای تهیه نمودارهای عملکرد مطب از منوی "نوبت دهی و پذیرش" گزینه "نمودار عملکرد" را انتخاب نمایید. محدوده زمانی و نوع نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی دکمه "تهیه نمودار" کلیک کنید.

 

نمودار عملکرد

 

شما می توانید نمودارهای متنوعی از عملکرد خود در سامانه پدرا را تهیه نمایید.

 

نمودارهای متنوع