ثبت و مشاهده توضیحات ویزیت
ویژه پزشکان بازدید: 6

بسیاری از پزشکان به دلیل کمبود وقت تمایل به تکمیل پرونده بالینی بیماران ندارند و در پروندهای خود به ثبت نکات مهم و کلیدی اکتفا می کنند. امکان درج توضیحات در هر نوبت از ویزیت بیمار و بازبینی سوابق توضیحات قبلی از امکانات اختصاصی سامانه پدرا است و به حفظ کیفیت خدمات شما توام با افزایش سرعت و بهره وری کمک قابل توجه می نماید.

با استفاده از امکانات متنوع سامانه پدرا شما به دفتر یادداشت نیاز نخواهید داشت.

 

برای ثبت توضیحات جدید و مشاهده توضیحات قبلی هر پرونده درمانی، در لیست نوبت بیماران و روی کادر مربوط به هر بیمار دو دکمه تعبیه شده است.

 

برای ثبت توضیحات و نکات بالینی مهم در سابقه ویزیت بیمار روی دکمه "ثبت توضیحات" کلیک کنید.

 

ثبت توضیحات ویزیت

 

برای مشاهده سوابق توضیحات قبلی روی دکمه "سوابق توضیحات" کلیک کنید.

 

نمایش توضیحات ویزیت