نسخه های پر مصرف
ویژه پزشکان بازدید: 15

با توجه به متفاوت بودن کدینگ و ساختار نسخه الکترونیک تامین اجتماعی و بیمه سلامت، نسخه های پر مصرف دو سازمان به صورت جداگانه مدیریت می شوند اما شیوه ایجاد بسته های درمانی و نسخه های پر مصرف دو سازمان در سامانه پدرا مشابه است.

برای ایجاد نسخه های پر مصرف در سامانه پدرا شما باید بسته های درمانی ایجاد کنید. تفاوت اصلی نسخه های پر مصرف در سامانه پدرا با سایر سامانه ها این است که بسته درمانی شما می تواند حاوی محتوای آموزشی بیمار، گایدلاین و... باشد. فلذا شما می توانید ضمن استفاده سریع از محتوای داروئی و خدمات موجود در بسته درمانی ضمن تجویز دارو و خدمات، این بسته ها را به پرونده بیمار ضمیمه کنید.

به عنوان مثال : بیمار با تشخیص پارگی روتاتورکاف تحت عمل آرتروسکوپیک ترمیم کاف قرار گرفته است. شما می توانید بسته درمانی با عنوان "بسته مخصوص بیماران بعد از جراحی آرتروسکوپیک ترمیم روتاتورکاف" بسازید. در این بسته شما می توانید تمامی نکات و توصیه های ضروری برای آموزش بیمار و خانواده، شیوه مراقبت از زخم و... را اضافه کنید. در عین حال می توانید داروهای آنتی بیوتیک و سایر داروهایی را که در شرایط عادی برای این بیماران را تجویز می کنید و برنامه فیزیوتراپی شان را به این بسته اضافه نمایید. هنگام مراجعه بیمار شما می توانید در زمانی بسیار کوتاه از محتوای دارو و فیزیوتراپی این بسته برای صدور نسخه الکترونیک استفاده کنید و در عین حال بسته را ضمیمه سابقه درمان بیمار کنید.

 

نسخه های پر مصرف

شما می توانید از لیست بسته های درمانی بسته مورد نظر خود را جستجو کنید یا بسته درمانی مورد نظرتان را به سرعت ایجاد نمایید.

برای ایجاد بسته درمانی جدید روی آیکون + کلیک کنید. (شماره 2 در تصویر بالا). در صورت ایجاد بسته درمانی جدید این بسته به صورت پیش فرض فعال و آماده افزودن دارو و خدمات می شود.

 

ایجاد بسته درمانی

پس از ایجاد بسته درمانی می توانید دارو و خدمات مورد نظر را به آن اضافه کنید. برای افزودن دارو و خدمات ابتدا داروها، رادیوگرافی، فیزیوتراپی یا سایر خدمات را به نسخه جاری اضافه کنید. مطمئن شوید برای آیتم های دارویی دوزاژ مناسب در نظر گرفته اید بعد از افزودن تمامی آیتم های مورد نظر به نسخه جاری روی دکمه "ذخیره در بسته" کلیک کنید.

در صورت ذخیره بسته درمانی و در صورتی که این بسته حاوی آیتم های داروئی یا خدمات پاراکلینیک باشد می توانید با کلیک روی دکمه "ذخیره در بسته" (شماره 2 در تصویر پایین) آیتم های موجود در نسخه جاری را در بسته ذخیره نمایید.

در صورت فراخوانی بسته درمانی و در صورتی که این بسته حاوی آیتم های داروئی یا خدمات پاراکلینیک باشد می توانید با کلیک روی دکمه "فراخوانی از بسته" (شماره 1 در تصویر پایین) آیتم ها را به نسخه جاری اضافه نمایید.ثبت و فراخوانی نسخه های پر مصرف