داروهای مورد علاقه
ویژه پزشکان بازدید: 12

به دلیل ساختار و کدینگ متفاوت بیمه های تامین اجتماعی و سلامت داروهای مورد علاقه این دو بیمه به صورت جداگانه مدیریت می شود.

برای افزودن دارو به لیست داروهای مورد علاقه در ماژول نسخه الکترونیک تامین اجتماعی یا سلامت، داروی مورد نظر را از لیست داروها انتخاب نمایید. تعداد، شیوه مصرف، مقدار و زمان مصرف دارو را مشخص نمایید. با کلیک روی آیکون مخصوص افزودن دارو به لیست داروهای مورد علاقه، دارو به لیست شما اضافه می شود. (شماره 1 در تصویر زیر).

توجه نمایید: اگر داروی انتخابی شما از داروهای پرکاربرد و مورد علاقه شماست قبل از افزودن به نسخه به لیست داروهای مورد علاقه اضافه کنید. در صورت افزودن دارو به نسخه اطلاعات فیلدها برای انتخاب داروی جدید پاک می شود.

 

داروهای مورد علاقه

 

برای انتخاب دارو از لیست داروهای مورد علاقه کافی است هنگام ثبت نسخه دارویی روی آیکون مخصوص لیست داروهای مورد علاقه (شماره 2 در تصویر بالا) کلیک کنید. امکان جستجوی دارو از بین داروهای مورد علاقه وجود دارد. شما می توانید همزمان داروهای موردنظر را از لیست علاقمندی انتخاب و به نسخه اضافه کنید.

 

لیست داروهای مورد علاقه

 

برای جستجوی دارو کافی است در فیلد "انتخاب دارو" شروع به تایپ نمایید. با ادامه تایپ نام دارو محدوده جستجوی شما محدودتر می شود و شما می توانید داروهای مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید.

 

انتخاب داروهای مورد علاقه