ثبت نسخه الکترونیک در پدرا
ویژه پزشکان بازدید: 19

ثبت نسخه الکترونیک در سامانه پدرا بسیار آسان و سریع است. شما می توانید در لیست نوبت های بیماران روی دکمه "نسخه الکترونیک" مربوط به کارت نوبت هر بیمار کلیک کنید یا اینکه از سربرگ "پذیرش بیمار" سابقه درمان وی را با استفاده از کد ملی جستجو و سپس روی دکمه "نسخه الکترونیک" کلیک کنید. 

با کلیک روی دکمه "نسخه الکترونیک" و بر حسب نوع بیمه، یکی از ماژولهای نسخه الکترونیک سلامت یا تامین اجتماعی نمایش می یابد. گرچه کلیات نحوه انتخاب دارو و خدمات در دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی یکی است جزئیات عملکرد و شیوه تجویز و ارسال نسخه دارای تفاوت هایی می باشد. 

در بیمه سلامت نسخه به صورت تجمیعی (دارو و خدمات) به سازمان بیمه گر ارسال می گردد در حالیکه دارو و خدمات در بیمه تامین اجتماعی به صورت جداگانه ثبت و ارسال می شود. 

فرم جستجوی دارو و خدمات در ماژول نسخه الکترونیک پدرا هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی است. همزمان با شروع تایپ عنوان دارو یا خدمات نتایج جستجو به صورت بسیار دقیقی نمایش می یابد و شما باید از بین چند انتخاب محدود با بیشترین مشابهت به عبارت مورد جستجو انتخاب خود را انجام دهید. 

مثال: با شروع تایپ عبارت "amox cap 250" سیستم فقط کپسول های 250 میلی گرمی که در عنوان آنها عبارت "amox" وجود داشته باشد را برایتان نمایش می دهد. در بسیاری از موارد تعداد گزینه ها برای انتخاب 70 درصد از سایر سامانه های نسخه الکترونیک کمتر است. با عبارت ساده تر به جای انتخاب از بین 30 گزینه مشابه با مشابه های کم شما باید از بین 5 گزینه با حداکثر مشابهت انتخاب خود را انجام دهید. 

بعد از انتخاب دارو فرم مخصوص تعیین دوزاژ برای شما نمایش می یابد. توصیه می کنیم این فرم را از بالا به پائین تکمیل نمایید. با انتخاب نوع دارو سایر فیلدهای فرم متناسب با نوع دارو برای شما نمایش می یابد. 

شما می توانید برای داروها دفعات تکرار نسخه (حداکثر 3 نوبت) و زمان موثر را تعیین نمایید . اگر قرار است بیمار داروی مورد نظر شما را در زمان آینده مصرف نماید شما می توانید زمان مراجعه به داروخانه و دریافت دارو را مشخص نمایید. انتخاب زمان موثر برای خدمات (نظیر عکس، سونوگرافی و ...) نیز امکان پذیر می باشد. 

با شروع استفاده از نسخه الکترونیک پدرا، آیتم های دارویی و خدمات تجویزی شما در لیست دارو و خدمات پر کاربرد قرار می گیرد. دارو و خدماتی که قبلا توسط شما تجویز شد ه است به ترتیب میزان تجویز در لیست پرکاربرد مرتب می شوند. با وجود این لیست، زمان ثبت نسخه اعم از دارو و خدمات برای شما کاهش خواهد یافت و احتمال بروز خطا در ثبت و ارسال نسخه نیز به صفر می رسد. 

شما می توانید داروهای و خدمات اضافه شده به نسخه فعال را به لیست علاقمندی اضافه نمایید. افزودن دارو و خدمات به لیست علاقمندی به صورت گروهی نیز فراهم شده است.