نسخه الکترونیک بیمه سلامت
ویژه پزشکان بازدید: 11

ساختار و کدینگ داروها و خدمات نسخه الکترونیک بیمه سلامت با بیمه تامین اجتماعی تفاوت اساسی دارد. برای صدور نسخه الکترونیک بیمه سلامت در لیست نوبت های روز و در کارت مخصوص بیمار مورد نظر، روی گزینه "نسخه الکترونیک" کلیک کنید. 

نسخه الکترونیک

در کارت نوبت هر بیمار، مشخصات بیمار شامل سن و نوع بیمه وی (گزینه 1 در شکل فوق) مشخص شده است. با کلیک روی دکمه "نسخه الکترونیک" با توجه به نوع بیمه، فرم ثبت نسخه الکترونیک فراخوانی می شود (گزینه 3 در شکل فوق). در صورتی که بیمار تحت پوشش بیمه سلامت یا تامین اجتماعی نباشد دکمه "نسخه الکترونیک" غیر فعال خواهد بود. از آنجایی که بیمه سلامت امکان ثبت نسخه الکترونیک برای بیماران فاقد سابقه بیمه ای فعال را فراهم ساخته است برای تغییر نوع بیمه بیمار یک دکمه مخصوص اضافه شده است (گزینه 2 در شکل فوق). در صورتی که با استفاده از دکمه مذکور نوع بیمه بیمار را تغییر دادید لازم است مجدد لیست نوبت ها را فراخوانی کنید تا تغییر نوع بیمه اعمال شود. 

در صورتی که بیمار تحت پوشش بیمه سلامت باشد با کلیک روی دکمه "نسخه الکترونیک" استحقاق سنجی بیمار انجام می گیرد و اطلاعات کامل از وضعیت پوشش بیمه برای شما نمایش می یابد. قبل از اقدام به تجویز دارو یا خدمات باید بیمار پذیرش شود. برای پذیرش مستقیم بیمار و دریافت کد سماد روی دکمه "پذیرش مستقیم" کلیک کنید. 

در صورتی که بیمار توسط پزشک خانواده ارجاع شده است امکان پذیرش بیمار از مسیر ارجاع وجود دارد. برای پذیرش بیمار از مسیر ارجاع لازم است کد پیگیری نسخه الکترونیک را در فیلد مخصوص وارد نمایید. 

 

پس از اطمینان از پوشش بیمه سلامت و معتبر بودن اطلاعات بیمه شده می توانید نسبت به صدور نسخه الکترونیک اقدام نمایید.

با شروع تایپ نام دارو یا خدمت، لیست داروها و خدمات برای شما نمایش یافته و می توانید آیتم مورد نظر را از لیست انتخاب کنید. با کلیک روی عنوان سربرگ دارو و خدمات می توانید دارو یا خدمت مورد نظر را به نسخه اضافه کنید. پس از افزودن آیتم های داروئی یا خدمات به نسخه می توانید نسخه را ثبت و به سازمان بیمه گر ارسال کنید.

در بیمه سلامت باید آیتم های داروئی و خدمات را به نسخه اضافه نمایید سپس نسبت به بررسی ریز نسخه و ارسال آن به سازمان بیمه سلامت اقدام کنید. کلیه خدمات نسخه به صورت یکجا در سامانه بیمه ثبت و یک کد پیگیری مشترک برای کلیه خدمات دارویی و غیر دارویی نسخه تعلق می گیرد.

پس از افزودن آیتم های دارو و خدمات به نسخه از لیست سربرگ های بالای کادر تجویز دارو و خدمات گزینه "بررسی و ثبت نسخه" را انتخاب کنید.  پس از مشاهده نتایج بررسی ریز نسخه و اعمال تغییرات ضروری روی دکمه "ثبت و ارسال نسخه" کلیک کنید. توجه نمایید در صورت تغییر آیتم های نسخه و افزودن آیتم جدید لازم است مجدد بررسی ریز نسخه صورت گیرد.

اگر قصد تجویز دارو و خدمات ندارید می توانید با کلیک روی دکمه "ذخیره و ارسال ویزیت" نسخه خود را در سامانه بیمه ثبت نمایید.

 

برای ویرایش نسخه های قبلی باید ابتدا نسخه مورد نظر را واکشی کنید. با کلیک روی دکمه "لیست نسخه های قبلی" لیست کلیه نسخه های قبلی بیمار برای شما نمایش می یابد و شما می توانید نسخه مورد نظر را برای ویرایش انتخاب و واکشی نمایید.

نکات مهم در ویرایش نسخه بیمه سلامت

  • در صورت نیاز به تغییر در آیتم های نسخه باید آیتم های قبلی حذف و آیتم های جدید اضافه گردد.
  • بعد از ایجاد تغییرات در آیتم های نسخه قبلی باید مجددا بررسی ریز نسخه صورت گیرد.
  • بعد از بررسی ریز نسخه ویرایش شده با کلیک روی دکمه "ثبت نسخه ویرایش شده" نسخه ویرایش شده به سامانه بیمه ارسال می شود.

کدهای پیگیری نسخه الکترونیک در سابقه بیمار درج می شود و همواره قابل مشاهده است. بیماران می توانند سوابق نسخه های خود را در پانل مخصوص بیماران مشاهده نمایند. شما نیازی به یادداشت کد پیگیری برای بیمار ندارید.