مشاهده نسخه و ارائه خدمت (سلامت)
بدون طبقه بندی بازدید: 7

برای مشاهده نسخه الکترونیک سلامت، واکشی جزئیات نسخه و ارائه خدمت از منوی نسخه الکترونیک گزینه "واکشی نسخه و ارائه خدمت" را انتخاب کنید. در کادر سمت راست کد پیگیری نسخه را وارد نموده و روی دکمه "واکشی نسخه الکترونیک" کلیک کنید.

اطلاعات و جزئیات نسخه برای شما نمایش می یابد. در صورتی که نسخه حاوی خدمات پزشکی باشد شما می توانید  از همین طریق ارائه خدمت خود را در سامانه بیمه سلامت ثبت نمایید.

 

واکشی نسخه و ارائه خدمت