ایجاد سابقه درمان
ویژه مسئول پذیرش بازدید: 6

برای ایجاد سابقه درمان برای بیماری که برای اولین بار و به صورت حضوری مراجعه کرده است ابتدا کد ملی وی را در کادر مربوط به جستجوی کد ملی وارد نمایید و روی دکمه جستجو و مشاهده سابقه درمان کلیک کنید.  چنانچه اطلاعات بیمار در سامانه  موجود باشد مشخصات وی برای شما نمایش می یابد.

چنانچه مشخصات بیمار در سامانه ثبت نشده باشد " پیغام بیمار یافت نشد" نمایش می یابد که در صورت داشتن بیمه با استعلام مشخصات از بیمه مشخصات بیمار را اضافه کنید در غیراین صورت باید یا با انتخاب گزینه ثبت مشخصات بیمار مشخصات وی را اضافه کنید.

 

چنانچه بیمه فرد تامین اجتماعی باشد با وارد کردن شماره همراه و تاریخ دقیق تولد و انتخاب گزینه تشکیل پرونده برای بیمار سابقه جدید ایجاد کنید.

چنانچه بیمه فرد سلامت  باشد تنها کدملی بیمار کافی است و با  انتخاب گزینه تشکیل پرونده برای بیمار سابقه جدید ایجاد کنید.

برای مشاهده پرونده درمانی بیمار روی دکمه نمایش پرونده  کلیک کنید.  برای هر بیمار فقط می توانید یک پرونده درمانی تشکیل دهید اما دفعات ویزیت بیمار نامحدود است و تمامی مداخلات پزشکی و یافته های بالینی از شروع درمان در پرونده ثبت می گردد.