ثبت سند هزینه ویزیت
ویژه مسئول پذیرش بازدید: 14

شما می توانید هزینه دریافتی از بیمار بابت حق ویزیت پزشک را در سامانه ثبت نمایید. در صورت ثبت اسناد مالی در سامانه پدرا، شما در پایان شیفت کاری می توانید گزارش عملکرد روزانه خود را تهیه و به پزشک ارائه نمایید.

ابتدا باید شیوه های دریافت هزینه از بیمار را مشخص نمایید. برای مشخص نمودن شیوه های پرداخت از منوی تنظیمات اولیه گزینه "روش های پرداخت" را انتخاب کنید. روی آیکون + کلیک کنید و روش پرداخت را ثبت نمایید.

aymethod.jpg

 

برای ثبت اسناد هزینه ویزیت، در پانل مخصوص مسئول پذیرش لیست نوبت های روز جاری را تهیه نمایید. روی کادر مربوط به هر بیمار دکمه "ثبت حق ویزیت" وجود دارد. روی این دکمه کلیک کنید.

 

در پنجره ای که باز می شود جزئیات پرداخت هزینه شامل مبلغ، شیوه پرداخت و توضیحات را درج نمایید. قبل از ثبت نهائی سند هزینه از صحت مبلغ پرداختی و شیوه پرداخت اطمینان حاصل نمایید.

savepayment2.jpg

 

نکته مهم

در مواردی که شما برای بیماران حضوری خود نوبت ویزیت ثبت می کنید لازم است با کلیک روی دکمه "تایید پرداخت پدرا"؛ پرداخت هزینه استفاده از خدمات سامانه پدرا را تائید کنید. در صورت عدم تائید پرداخت، بیمار هنگام دریافت نوبت آنلاین مجبور به پرداخت هزینه خواهد بود.