جستجوی پرونده بیمار قبلی
ویژه مسئول پذیرش بازدید: 7

برای جستجوی پرونده بیمار قبلی از طریق پانل مخصوص مسئول پذیرش مراحل زیر را انجام دهید

کد ملی بیمار را در کادر مخصوص جستجوی سابقه درمان با کد ملی وارد نموده و روی آیکون ذره بین کلیک کنید. (شماره 1) بعد از نمایش مشخصات بیمار روی دکمه مخصوص نمایش سابقه درمان کلیک کنید.  (شماره 3)

جستجوی سابقه درمان

 

در صورتی که بیمار از قبل فاقد پرونده درمانی است، می توانید با کلیک روی دکمه ایجاد سابقه درمان برای وی پرونده درمان ایجاد کنید. (شماره 2)