مشاهده نسخه های الکترونیک
ویژه بیماران بازدید: 11

برای مشاهده سوابق نسخه های الکترونیک و کد پیگیری آنها ابتدا به پانل مخصوص بیماران وارد شوید.

پس از ورود به پانل از لیست دکمه های بالای صفحه روی دکمه "نسخه الکترونیک" کلیک کنید.

حالا کلیه نسخه های ثبت شده برای شما در پدرا به همراه شماره پیگیری آن ها قابل مشاهده است.

مشاهده سوابق نسخه های الکترونیک