مراحل دریافت خدمات فیزیوتراپی راه دور
ویژه بیماران بازدید: 5

یکی از مهمترین ماژول های سامانه درمان از راه دور پدرا سیستم تله توانبخشی و تله فیزیوتراپی است. با استفاده از این ماژول متخصصان فیزیوتراپی می توانند ضمن معاینه و ارزیابی بیمار از راه دور برای وی برنامه درمانی طراحی و تجویز نمایند. 

با استفاده از سیستم تله توانبخشی پدرا امکان نظارت موثر و دائمی بر برنامه درمانی بیمار وجود دارد. 

مراحل دریافت خدمت فیزیوتراپی راه دور

  • تکمیل فرم درخواست خدمت و شرح مشکل یا بیماری و ارسال آن برای فیزیوتراپیست مورد نظر
  •  بررسی اطلاعات فرم درخواست خدمت توسط فیزیوتراپیست و قبول یا رد درخواست (در صورت پذیرش درخواست برای بیمار پرونده درمانی تشکیل می شود.)
  • رزرو نوبت ویزیت آنلاین توسط بیمار 
  • برگزاری جلسه معاینه و ارزیابی به صورت ویدیو کنفرانس دو نفره 
  • تعیین پلان درمانی توسط فیزیوتراپیست و الحاق بسته های تمرین درمانی و آموزشی مناسب به پرونده بیمار
  • شروع برنامه درمانی و ثبت گزارشات درمان توسط بیمار
  • بررسی گزارشات درمانی توسط فیزیوتراپیست و در صورت نیاز تغییر برنامه درمان