منشی اتوماتیک
ویژه پزشکان بازدید: 9

منشی اتوماتیک


با استفاده از ماژول منشی اتوماتیک، پزشکان می توانند لیست نوبت های روز خود را روی تلویزیون هوشمند یا مانیتور در معرض دید مراجعین مطب قرار دهند.  پس از ویزیت هر بیمار و تائید ویزیت توسط پزشک نفر بعدی لیست بر حسب ساعت نوبت و زمان ثبت آن به اتاق معاینه فراخوانده می شود. این سیستم کلیه مراجعین حضوری و بیمارانی که نوبت خود را به صورت آنلاین رزرو نموده اند پوشش می دهد.

 

منشی اتوماتیک

تصویری از صفحه تلویزیون یا مانیتور نمایش دهنده ماژول منشی اتوماتیک