تنظیم خدمات و تعرفه ها
ویژه پزشکان بازدید: 6

سامانه پدرا علاوه بر امکان نوبت دهی اینترنتی پزشکان ، زمینه ارائه خدمات و مراقبت های پزشکی از راه دور را برای اعضای محترم جامعه پزشکی فراهم ساخته است. شما می توانید از طریق منوی "تنظیمات اولیه / لیست خدمات" ؛ خدمات آنلاین خود و تعرفه های آن را تنظیم نمایید.

خدمات ارائه شده در بستر پدرا به دو دسته تقسیم می شوند: خدمات نوبت دهی و خدمات پزشکی راه دور (تله مدیسین)

برای ایجاد خدمت جدید روی آیکون + کلیک کنید

فرم تنظیم تعرفه ها و خدمات

هنگام افزودن اطلاعات مطب به سامانه ، برای هر مطب  یک خدمت (از نوع سرویس نوبت دهی)  به صورت اتوماتیک ایجاد می شود. تعرفه این سرویس به صورت اتوماتیک از تنظیمات اصلی سیستم فراخوانی می شود. چنانچه قصد دارید هزینه ویزیت بیماران خود را به صورت آنلاین و در بستر پدرا دریافت نمایید باید تعرفه سرویس نوبت دهی را بر اساس نرخ ویزیت خود اصلاح نمایید. مثلا اگر نرخ ویزیت شما در سال جاری 1500000 ریال و تعرفه خدمات نوبت دهی پدرا 50000 ریال است شما باید تعرفه سرویس نوبت دهی را معادل جمع مبلغ فوق 1550000 ریال تنظیم نمایید. 

تعداد سرویس های پزشکی راه دور (تله مدیسین) برای هر مطب نامحدود است اما برای هر مطب فقط یک سرویس نوبت دهی قابل تنظیم است.

لیست خدمات آنلاین پزشکان و تعرفه آنها در صفحه اختصاصی پزشک نمایش می یابد.