تله مدیسین و تله توانبخشی پدر
ویژه پزشکان بازدید: 15

یکی از مهمترین ماژولهای سامانه پدرا سیستم جامع تله مدیسین و تله توانبخشی است. این سیستم قدرتمند زمینه ارتباط مستقیم بیمار و درمانگر را فراهم می سازد. در صورتیکه بیمار خارج از محدوده جغرافیائی فعالیت پزشک زندگی کند امکان معاینه راه دور بیمار به صورت ویدیو کنفرانس وجود دارد. در سیستم درمان از راه دور بیمار می تواند گزارش درمان خود را ثبت و در صورت نیاز از پزشک خود مشاوره بگیرد. امکان گفتگوی متنی، صوتی و تصویری از دیگر قابلیت های این ماژول می باشد. چنانچه پزشک فرمهای پرسشنامه به پرونده بیمار الحاق نموده باشد او می تواند نسبت به تکمیل این پرسشنامه ها از راه دور اقدام نماید.

 

تله مدیسین و تله توانبخشی

سیستم تله مدیسین و تله توانبخشی پدرا

 

ثبت علائم حیاتی مانند فشار خون، ضربان قلب، تعداد تنفس و... توسط بیمار امکان پذیر است.

در سیستم درمان از راه دور می توان مستندات آموزشی ضروری را برای مطالعه توسط بیمار اضافه نمود. یکی از کاربردهای مهم این قابلیت ارائه گایدلاین های آموزشی بیمار و خانواده پس از جراحی است.

ارسال دوسویه فایل نظیر فایلهای تصویری، ویدیوئی و صوتی بین پزشک و بیمار از دیگر قابلیتهای سیستم درمان از راه دور است.

امکان درخواست گفتگوی متنی، صوتی و تصویری توسط بیمار در سیستم درمان از راه دور فراهم شده است.

تمرینات سامانه تمرین درمانی از طریق همین سیستم ارائه و پیگیری می شود.

 

تمرین درمانی الکترونیک

سیستم توانبخشی راه دور پدرا