راهنمای درخواست خدمت
ویژه بیماران بازدید: 11

قبل از ثبت درخواست اطمینان حاصل کنید مشخصات خود را در سیستم ثبت کرده باشید!

ابتدا کد ملی خود را بدون فاصله یا خط تیره در فیلد مخصوص کد ملی واقع در بالای فرم وارد نمائید. در صورتیکه اطلاعات شما در سیستم ثبت شده باشد نام شما کمی پائین تر با رنگ قرمز نمایش می یابد. اگر بیمار شخص دیگری غیر از شماست نام وی را در فیلد "نام بیمار ثالث" وارد کنید ، در اینصورت در قسمت شرح بیماری و مشکل مشخصات سنی و جنسیتی بیمار را قید کنید. 

برای انتخاب درمانگر مورد نظر لازم است اطلاعات فیلدها به ترتیب و از بالا به پائین تکمیل شود . با انتخاب نوع خدمت هزینه آن کمی پائین تر نمایش می یابد. 

لطفا مشکل و بیماری خود را به صورت مشروح توضیح دهید. بیماریهای زمینه ای و داروهای مصرفی خود را ثبت نمائید و تا حد امکان محل درد و مشکل خود را روی دیاگرام مشخص نمائید. در پائین فرم امکان ضمیمه نمودن مدارک و مستندات پزشکی شما از جمله نتایج رادیوگرافی ، آزمایش و ... وجود دارد. 

بعد از تائید درخواست شما توسط درمانگر مورد نظر ، برایتان یک پیامک / ایمیل اخطار ارسال خواهد شد. لطفا از ارسال مجدد درخواست خودداری نمائید.