راهنمای ایجاد ساعت کاری جدید
ویژه پزشکان بازدید: 9
  • در ابتدا کلینیک مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
  • سپس محلی که ویزیت پزشک در آن انجام می شود را انتخاب نمائید.
  • با کلیک بر روی آیکون مورد نظر می توانید ساعت مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
  • ظرفیت پذیرش تعداد افرادی که می توانند بصورت آنلاین نوبت خود را رزرو کنند را نشان می دهد (شماره 1).
  • ظرفیت اضافی تعداد افرادی که بصورت حضوری پذیرش می شوند را فقط برای منشی پزشک نشان می دهد. تعداد ظرفیت اضافی در ظرفیت آنلاین قابل نمایش نیستند (شماره 2). (ظرفیت نشان داده شده برای منشی مجموع نوبت های ظرفیت پذیرش و ظرفیت اضافی می باشد)
  • در بخش روزهای تعطیل می توانید روزهایی که مطب در ساعت کاری جدید انتخاب شده تعطیل می باشد را انتخاب نمائید (شماره 3).
  • در بخش توضیحات می توانید توضیحاتی را که می خواهید برای ساعت کاری جدید برای بیمار نمایش داده شود را اضافه نمائید.
  • با انتخاب تیک رزرو آنلاین ساعت انتخاب شده برای بیماران قابل نمایش و رزرو می باشد. عدم انتخاب تیک آنلاین برای نمایش ساعت کاری برای منشی به منظله نوبت دهی حضوری می باشد.
  • با انتخاب تیک ساعت فعال ساعت انتخابی برای مطب فعال می شود و منشی یا بیمار میتواند در این ساعت نوبت خود را رزرو نماید.