لیست پزشکان: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت
تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر حمیدرضا فرپور
 (0 نظر)فارس / شیراز
دکتر حمیدرضا فرپوردکتر حمیدرضا فرپور متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 میدان نمازی / درمانگاه امام رضا / طبقه ۳

فعال
دکتر سمیرا شهابی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر سمیرا شهابیدکتر سمیرا شهابی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 بلوار جهاد / نبش جهاد 7 / ساختمان خضراء (1) / طبقه اول

فعال
دکتر سید سعید خاشعی
 (0 نظر)تهران / تهران
دکتر سید سعید خاشعیدکتر سید سعید خاشعی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 خیابان دماوند / بین ایستگاه پل و آیت / جنب دبیرستان پسرانه دارالفنون / پلاک 538 / طبقه دوم / واحد 24