چرا نسخه الکترونیک پدرا؟
چرا بهتر است از سیستم نسخه الکترونیک پدرا استفاده کنیم؟
کاربرد بسیار آسان

کاربرد بسیار آسان

بدون خروج از پانل مخصوص پزشک و فقط با یک کلیک امکان تجویز دارو و خدمات برای شما فراهم می شود.

بهره گیری از هوش مصنوعی

بهره گیری از هوش مصنوعی

با استفاده از هوش مصنوعی فرایند پرس و جو و تجویز دارو و خدمات را برای شما آسان کرده ایم.

مورد علاقه و پر مصرف

مورد علاقه و پر مصرف

شما با یک کلیک می توانید دارو و خدمات مورد نظر را از لیست علاقمندی یا پر مصرف انتخاب نمایید.

لیست برخی امکانات و قابلیت های سیستم نسخه الکترونیک پدرا به شرح زیر است:

 • دسترسی آسان و سریع پزشک به خدمات نسخه الکترونیک از پانل مخصوص پزشک و لیست نوبت های روزانه بدون نیاز به تغییر صفحه
 • انتخاب اتوماتیک نوع بیمه با کلیک روی دکمه نسخه الکترونیک
 • وجود لیست پر تکرار برای دارو، تصویربرداری، فیزیوتراپی، آزمایش و سایر خدمات پارکلینیکی و برای هر دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی (همواره دارو یا خدمتی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته در بالای لیست قرار می گیرد.)
 • وجود لیست مورد علاقه برای دارو، تصویربرداری، فیزیوتراپی، آزمایش و سایر خدمات پارکلینیکی و برای هر دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی 
 • امکان انتخاب آیتم های دارویی یا پاراکلینیکی متعدد از لیست مورد علاقه یا لیست پر تکرار با یک کلیک
 • جستجوی هوشمند دارو و خدمات پاراکلینیکی هر دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی 
 • امکان ذخیره آیتم های داروئی و پاراکلینیکی در بسته های درمانی (تمپلیت) تحت عنوان بسته های پر مصرف و فراخوانی سریع آنها در هنگام نیاز
 • دسترسی آسان به سوابق نسخه های قبلی بیمار و در صورت نیاز تکرار سریع نسخه
 • امکان ویرایش آسان و سریع نسخه های قبلی (در محدوده زمانی مجاز سازمانهای بیمه گر)
 • ارسال آسان و سریع نسخه به سازمان بیمه گر با نمایش کلیه پیغامهای ضروری
 • رعایت کلیه استانداردهای اعلامی سازمانهای بیمه گر در پیاده سازی ماژول نسخه الکترونیک
 • ثبت کد رهگیری نسخه های الکترونیک در پرونده بیمار و دسترسی دائمی و آسان بیمار به سوابق نسخه ها از طریق پانل مخصوص بیمار
 • امکان پذیرش آسان بیمار جدید از طر یق پانل مخصوص بیمار یا پزشک و ثبت سریع نسخه الکترونیک برای وی
 • امکان استحقاق سنجی خدمات بیمه ای برای هر دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی
 • نمایش صورتحساب کارکرد دوره ای پزشکان (بیمه سلامت)
 • امکان ارائه خدمت با استفاده از کد رهگیری نسخه الکترونیک (بیمه سلامت)
 • امکان تغییر شماره همراه بیمار در سامانه بیمه سلامت
 • امکان استعلام قیمت ویزیت (بیمه سلامت)
 • امکان انتساب یا لغو انتساب بیمار به پزشک خانواده

پلتفرم نوبت دهی پیشرفته

پلتفرم نوبت دهی پیشرفته

با استفاده از پلتفرم نوبت دهی پدرا کلیه نوبت های مطب خود را مدیریت کنید!

پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت

در پلتفرم نوبت دهی پدرا امکان ثبت و مدیریت پرونده الکترونیک بیمار وجود دارد.

سیستم درمان از راه دور

سیستم درمان از راه دور

سیستم درمان و توانبخشی از راه دور پدرا زمینه کنترل و نظارت دائمی شما بر درمان بیماران را فراهم ساخته است.