آسان و انعطاف پذیر

آسان و انعطاف پذیر

تنظیمات آسان و کامل پلتفرم نوبت دهی پدرا شما را از تماس با واحد پشتیبانی بی نیاز می کند.

صددرصد رایگان

صددرصد رایگان

عضویت و استفاده از پلتفرم نوبت دهی پدرا برای کلیه اعضای محترم جامعه پزشکی کشور رایگان است.

آدرس دائمی با QR Code اختصاصی

آدرس دائمی با QR Code اختصاصی

کلیه پزشکان عضو پلتفرم نوبت دهی پدرا دارای یک صفحه اختصاصی دائمی و QR Code اختصاصی می باشند.

حضور قدرتمند در موتورهای جستجوگر

حضور قدرتمند در موتورهای جستجوگر

صفحه اختصاصی همه پزشکان عضو پدرا به صورت رایگان به موتور جستجوی قدرتمند گوگل اضافه می شود.

ارتباط دائمی با بیماران

ارتباط دائمی با بیماران

پلتفرم نوبت دهی پدرا زمینه ارتباط آسان و دائمی شما را با بیماران فراهم ساخته است.

پانل های اختصاصی

پانل های اختصاصی

در پلتفرم نوبت دهی پدرا پزشک، منشی و بیمار هر کدام دارای پانل اختصاصی هستند.

ویژه
نمایش هوشمند نوبت ها

نمایش هوشمند نوبت ها

پلتفرم نوبت دهی پدرا امکان نمایش اتوماتیک و هوشمند نوبت بیماران را در اتاق انتظار فراهم می سازد.

مدیریت آسان درآمد و مالیات

مدیریت آسان درآمد و مالیات

پلتفرم نوبت دهی پدرا امکان انجام امور مالی و حسابداری آسان مطب را برای شما فراهم می کند.

نسخه الکترونیک

نسخه الکترونیک

پلتفرم نوبت دهی پدرا همزمان با نوبت دهی زمینه صدور نسخه الکترونیک را فراهم ساخته است.

سیستم درمان از راه دور

سیستم درمان از راه دور

سیستم درمان و توانبخشی از راه دور پدرا زمینه کنترل و نظارت دائمی شما بر درمان بیماران را فراهم ساخته است.

مشاوره پزشکی آنلاین

مشاوره پزشکی آنلاین

در پلتفرم نوبت دهی پدرا با بیماران خود به صورت متنی، صوتی و تصویری مشاوره کنید.

پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت

در پلتفرم نوبت دهی پدرا امکان ثبت و مدیریت پرونده الکترونیک بیمار وجود دارد.