قدم اول (ثبت مشخصات بیمار)

قدم اول (ثبت مشخصات بیمار)

اولین قدم برای استفاده از خدمات متنوع سامانه پدرا ثبت مشخصات بیمار در سامانه است.

قدم دوم (انتخاب فیزیوتراپیست)

قدم دوم (انتخاب فیزیوتراپیست)

پس از ثبت اطلاعات بیمار باید فیزیوتراپیست مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

قدم سوم (تکمیل فرم درخواست خدمت)

قدم سوم (تکمیل فرم درخواست خدمت)

پس از انتخاب فیزیوتراپیست باید فرم درخواست خدمت از راه دور را تکمیل نمایید.

قدم چهارم (پرداخت هزینه خدمت)

قدم چهارم (پرداخت هزینه خدمت)

پس از تائید درخواست شما توسط فیزیوتراپیست مورد نظر باید هزینه خدمت را پرداخت کنید.

مشاهده و پیگیری برنامه درمان

مشاهده و پیگیری برنامه درمان

در این مرحله می توانید ضمن ورود به سیستم درمان از راه دور برنامه درمانی خود را پیگیری نمایید.

از زندگی لذت ببرید

از زندگی لذت ببرید

با انجام دقیق توصیه های درمانی و پیگیری برنامه پیشنهادی فیزیوتراپیست از زندگی بدون درد لذت ببرید.

جستجوی فیزیوتراپیست
بانک بزرگ تمرین درمانی

بانک بزرگ تمرین درمانی

بانک تمرینات سامانه پدرا مشتمل بر بیش از 5300 تمرین تخصصی فیزیوتراپی است.

پرسشنامه های آنلاین

پرسشنامه های آنلاین

شما می توانید پرسشنامه های استاندارد پزشکی را جهت تکمیل به پرونده بیمار الصاق کنید.

ارتباط صوتی و تصویری

ارتباط صوتی و تصویری

امکان برقراری تماس صوتی و تصویری مستقیم با بیمار از طریق سیستم درمان از راه دور وجود دارد.