توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان جراح و دندانپزشک

تغییر تخصص

جدید
دکتر اله یار سجادی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر اله یار سجادیدکتر اله یار سجادیجراح و دندانپزشک

خیابان استقلال / نبش پروین اعتصامی غربی / مجتمع اطلس کلینیک / طبقه 7 / واحد 7

دکتر پیمان گیلانی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر پیمان گیلانیدکتر پیمان گیلانیجراح و دندانپزشک

خیابان استقلال / نبش پروین اعتصامی غربی / مجتمع اطلس کلینیک / طبقه 5

دکتر رعنا گیلی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر رعنا گیلیدکتر رعنا گیلیجراح و دندانپزشک

خیابان استقلال / ساختمان پزشکان حکیم / طبقه دوم

دکتر لاله خواجه حسینی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر لاله خواجه حسینیدکتر لاله خواجه حسینیجراح و دندانپزشک

خیابان استقلال / ساختمان پزشکان حکیم / طبقه دوم

دکتر مرضیه السادات عالم زاده
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر مرضیه السادات عالم زادهدکتر مرضیه السادات عالم زادهجراح و دندانپزشک

جدید
دکتر نجمه ذوالعلی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر نجمه ذوالعلیدکتر نجمه ذوالعلیجراح و دندانپزشک

خیابان استقلال / ساختمان پزشکان صدف / طبقه 5 / واحد 5

دکتر هومن باقری
 (0 نظر)تهران / تهران
دکتر هومن باقریدکتر هومن باقریجراح و دندانپزشک

تهران / ....