لیست پزشکان متخصص بیهوشی در تبریز
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر محمدحسین قدرتی
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر محمدحسین قدرتیدکتر محمدحسین قدرتی متخصص بیهوشی
فلوشیپ فوق تخصصی درد

 چهارراه باغشمال / ساختمان ۱۰ / طبقه ۵