ورود به سیستم

مشاهده سوابق درمان

برای مشاهده سوابق درمان ، مشاهده سوابق نوبت ها ، لغو نوبت های رزرو شده ، مشاهده سوابق پرداخت ها و فعال سازی سوابق درمانی باید به پانل وارد شوید.

فقط در صورتی که ورود دو مرحله ای را فعال کرده اید کد رمز یک بار مصرف تولید شده توسط (Google Authenticator) را وارد نمائید.

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟