نوبت دهی آسان پزشکان و پیراپزشکان کشور در یک صفحه

پزشک یا پیراپزشک مورد نظر خود را به آسانی جستجو و نوبت خود را در کمتر از 2 دقیقه رزرو نمایید...

شما می توانید آزمایشگاه ها را بر حسب استان، شهر، تخصص، نام، آدرس و ... جستجو نمایید. با شروع تایپ جستجو آغاز می شود.
آزمایشگاه اطلس
 (0 نظر)کرمان / کرمان
آزمایشگاه اطلسدکتر سلیمانیمتخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

 خیابان استقلال / ساختمان اطلس کلینیک

آزمایشگاه پاتوبیولوژی قائمدکتر ساحل سلطانیمتخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

 کرمان / زرند / چهار راه برق / ابتدای خیابان شهید چمران / جنب کلینیک فرهنگیان

آزمایشگاه پارسه
 (0 نظر)کرمان / کرمان
آزمایشگاه پارسهدکتر احمد میمندیمتخصص علوم آزمایشگاهی

 کرمان / خیابان جهاد / نبش جهاد 1 / ساختمان پاستور

آزمایشگاه تشخیص طبی مادر
 (0 نظر)کرمان / کرمان
آزمایشگاه تشخیص طبی مادردکتر علیرضا اطمینانمتخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

 بلوار جهاد / بین کوچه 4 و 6 / جنب بانک تجارت / ساختمان مادر/ زیرزمین / آزمایشگاه تشخیص طبی مادر

آزمایشگاه دکتر خرمی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
آزمایشگاه دکتر خرمیدکتر خرمیمتخصص علوم آزمایشگاهی

 چهار راه طهماسب آباد / ساختمان پزشکان متخصص /طبقه همکف

آزمایشگاه دکتر سلیمانی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
آزمایشگاه دکتر سلیمانیدکتر سلیمانیمتخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

 خیابان شهید بهشتی / نبش شهید بهشتی 11 / ساختمان بزرگمهر / طبقه اول

آزمایشگاه دکتر منصفی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
آزمایشگاه دکتر منصفیدکتر ناهید مصطفویمتخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

 چهار راه طهماسب آباد / ساختمان پزشکان خاتم الانبیاء / آزمایشگاه دکتر مصطفوی

آزمایشگاه سپید
 (0 نظر)مازندران / بابل
آزمایشگاه سپیددکتر سیدعلی اصغر سفیدگرمتخصص علوم آزمایشگاهی

 فلکه کارگر / کوچه چمن