لیست پزشکان طب سنتی ایرانی در تبریز
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت
تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر سید محمد باقر فضل جو
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر سید محمد باقر فضل جودکتر سید محمد باقر فضل جو طب سنتی ایرانی

 خیابان پاستور جدید / مابین طالقانی و ارتش / نبش تقاطع حاج جبار نایب / ساختمان باران / طبقه 6