توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان شنوائی سنجی

تغییر تخصص

رضیه رضائی زاده
 (0 نظر)کرمان / کرمان
رضیه رضائی زادهرضیه رضائی زادهشنوائی سنجی

خیابان استقلال / ساختمان پزشکان حکیم / طبقه همکف