توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص طب کار

تغییر تخصص

دکتر محمد رضا خسروی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر محمد رضا خسرویدکتر محمد رضا خسرویمتخصص طب کار

خیابان استقلال / ساختمان پزشکان حکیم / طبقه اول