لیست پزشکان: متخصص رادیولوژی
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر آرش معصومی
 (0 نظر)گیلان / رشت
دکتر آرش معصومیدکتر آرش معصومی متخصص رادیولوژی

 پیچ سعدی / بن بست گلستان ۳۶ / ساختمان معین / طبقه ۱ / کلینیک رادیولوژی وسونوگرافی دکتر معصومی

غیر فعال
دکتر احمد انحصاری
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر احمد انحصاریدکتر احمد انحصاری متخصص رادیولوژی

 خیابان شریعتی / کوچه 11

فعال
دکتر دانیال دهبندی
 (0 نظر)مازندران / ساری
دکتر دانیال دهبندیدکتر دانیال دهبندی متخصص رادیولوژی

 بلوار طالقانی / مرکز تصویربرداری نگین

فعال
دکتر فرنوش تاجیک
 (0 نظر)تهران / تهران
دکتر فرنوش تاجیکدکتر فرنوش تاجیک متخصص رادیولوژی

 شهرک گلستان / بلوار امیرکبیر / بین کاج و هاشم زاده / پلاک۱۷۹ / طبقه ۳

فعال
دکتر محمد رضا ابراهیم زاده صفاردکتر محمد رضا ابراهیم زاده صفار متخصص رادیولوژی

 سه راه ارامنه / کوچه شکراهی / ساختمان پزشکان فارابی

فعال
دکتر مهدی عابدی
 (0 نظر)اصفهان / اصفهان
دکتر مهدی عابدیدکتر مهدی عابدی متخصص رادیولوژی

 رهنان / خیابان ابوذر / کوچه اول سمت راست / کوچه شهید ترکان اول

فعال
دکتر وجیهه مقصودی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر وجیهه مقصودیدکتر وجیهه مقصودی متخصص رادیولوژی

 خیابان شهید بهشتی / ابتدای 24 آذر / برج پزشکان تاج

فعال
رادیولوژی و سونوگرافی اطلس
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر ناصر حسنیهدکتر ناصر حسنیه متخصص رادیولوژی

 خیابان استقلال / اطلس کلینیک / طبقه 8 / واحد 2

فعال
دکتر مسعود عصارزادگاندکتر مسعود عصارزادگان متخصص رادیولوژی

 خیابان عسگریه / روبروی بیمارستان عسگریه / کوچه حکیم شفایی شماره ۳ / ساختمان رازی / طبقه دوم

فعال
دکتر مسعود قطبیدکتر مسعود قطبی متخصص رادیولوژی

 30 متری قیطریه / میدان کتابی / پلاک 50 / طبقه بالای بانک ملت / طبقه اول / واحد 3 / رادیولوژی و سونوگرافی نوین پرتو

فعال
سونوگرافی دکتر بهار رضایی
 (0 نظر)خوزستان / بهبهان
دکتر بهار رضاییدکتر بهار رضایی متخصص رادیولوژی

 خیابان پیروز / کوچه بیمه ایران / ساختمان پارسیان / طبقه اول / سونوگرافی دکتر رضایی