توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص قلب و عروق

تغییر تخصص

جدید
دکتر احمد شاکری
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر احمد شاکریدکتر احمد شاکریمتخصص قلب و عروق

خیابان جهاد / ساختمان باران / کلینیک قلب