فعال سازی سریع پرونده

برای فعال سازی سریع پرونده درمانی خود کافی است کد ملی و شماره بارکد پرونده مورد نظر را وارد نموده و روی دکمه فعال سازی کلیک کنید. توجه نمائید شما می توانید از بخش پرونده پزشکی مستقیما پرونده درمانی مورد نظر خود را فعال نمائید. در صورتی که سابقه مرورگر خود را پاک نکنید پرونده جاری شما به مدت 3 ماه فعال باقی خواهد ماند . در صورتی که همزمان چند پرونده پزشکی فعال دارید می توانید پرونده مورد نظر خود را در هر زمان فعال نمائید. 

فعال سازی سریع پرونده

لطفا کد ملی و بارکد اختصاصی پرونده مورد نظر را وارد نموده و روی دکمه فعال سازی پرونده کلیک کنید.