با سیستم جامع همکاری در فروش و بازاریابی پدرا آشنا شوید!
سیستم بازاریابی پِـدرا

سیستم بازاریابی پِـدرا

با عضویت پزشک در سامانه پدرا و شروع خدمات نوبت دهی آنلاین شما هم در سود شریک می شوید.

10 درصد پورسانت بازاریابی

10 درصد پورسانت بازاریابی

سامانه پدرا 10 درصد از درآمد حاصل از خدمات نوبت دهی آنلاین را به بازاریاب پرداخت می کند.

درآمد دائمی و بی قید و شرط

درآمد دائمی و بی قید و شرط

پرداخت پورسانت بازاریابی پدرا محدودیت زمانی ندارد و مشروط به ادامه همکاری نیست.

تسویه حساب ماهانه

تسویه حساب ماهانه

سهم بازاریابی بر اساس گزارش اتوماتیک سامانه در پایان هر ماه به حساب بازاریاب واریز می شود.

گزارش عملکرد دوره ای

گزارش عملکرد دوره ای

امکان تهیه گزارش عملکرد بازاریاب برای دوره های زمانی دلخواه میسر شده است.

هر فردی ، هر جایی

هر فردی ، هر جایی

فعالیت به عنوان بازاریاب سامانه پدرا محدودیت مکانی ندارد و نیازمند شرایط خاص نیست.