توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان اهواز

انتخاب تخصص

غیر فعال
فیزیوتراپی ققنوس
 (0 نظر)خوزستان / اهواز
فیزیوتراپیست آیناز مطهری نژادفیزیوتراپیست آیناز مطهری نژادمتخصص فیزیوتراپی

 اهواز ، اصلی زیتون کارمندی ، نبش خیابان بندر، مجتمع پزشکی سهراب ، طبقه دوم

غیر فعال
فیزیوتراپی ورزش
 (0 نظر)خوزستان / اهواز
فیزیوتراپیست مریم چرمزادهفیزیوتراپیست مریم چرمزادهمتخصص فیزیوتراپی

 گلستان خ فروردین قبل از چهارراه اسفند ساختمان پزشکات مهرگان

غیر فعال
کلینیک فیزیوتراپی سیمرغ
 (0 نظر)خوزستان / اهواز
فیزیوتراپیست محمد مهدی قبیتیفیزیوتراپیست محمد مهدی قبیتیمتخصص فیزیوتراپی