لیست پزشکان اهواز
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت
تغییر تخصص
تخصص
غیر فعال
فیزیوتراپی ققنوس
 (0 نظر)خوزستان / اهواز
فیزیوتراپیست آیناز مطهری نژادفیزیوتراپیست آیناز مطهری نژاد فیزیوتراپیست

 اصلی زیتون کارمندی / نبش خیابان بندر / مجتمع پزشکی سهراب / طبقه دوم

غیر فعال
فیزیوتراپی ورزش
 (0 نظر)خوزستان / اهواز
فیزیوتراپیست مریم چرمزادهفیزیوتراپیست مریم چرمزاده فیزیوتراپیست

 گلستان / خیابان فروردین / قبل از چهارراه اسفند / ساختمان پزشکان مهرگان

فعال
فیزیوتراپی، کاردرمانی و آبدرمانی دکتر ارسطوفیزیوتراپی، کاردرمانی و آبدرمانی دکتر ارسطو فیزیوتراپیست

 کیانپارس/ خیابان ۱۴ غربی / فاز ۱ / مجتمع پزشکان غرب کیانپارس / طبقه همکف تلفن ثابت (عصرها): 06133914022

غیر فعال
کلینیک فیزیوتراپی سیمرغ
 (0 نظر)خوزستان / اهواز
فیزیوتراپیست محمد مهدی قبیتیفیزیوتراپیست محمد مهدی قبیتی فیزیوتراپیست

 کیانپارس / خیابان پهلوان شرقی