لیست پزشکان بابل
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر سیدعلی اصغر سفیدگر
 (0 نظر)مازندران / بابل
دکتر سیدعلی اصغر سفیدگردکتر سیدعلی اصغر سفیدگر متخصص علوم آزمایشگاهی

 دانشگاه علوم پزشکی / بخش علوم پایه

فعال
دکتر مهرآسا آوری
 (0 نظر)مازندران / بابل
دکتر مهرآسا آوریدکتر مهرآسا آوری متخصص بیماریهای استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

 بابل، خیابان مدرس، ساختمان نارنج، طبقه دوم

فعال
فیزیوتراپیست کوروش قاسم زاده
 (0 نظر)مازندران / بابل
فیزیوتراپیست کوروش قاسم زادهفیزیوتراپیست کوروش قاسم زاده فیزیوتراپیست

 خیابان سرداران۲ / مجتمع پزشکی رضا / کلینیک فیزیوتراپی ایرانیان

فعال
معصومه منتظری
 (0 نظر)مازندران / بابل
معصومه منتظریمعصومه منتظری متخصص گفتار درمانی

 ویزیت آنلاین