لیست پزشکان فردیس
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
غیر فعال
گلناز روحی
 (0 نظر)البرز / فردیس
فیزیوتراپیست گلناز روحیفیزیوتراپیست گلناز روحی فیزیوتراپیست

 فردیس، بین کانال شرقی و فلکه سوم، خیابان بعد از کانال شرقی ـ خیابان بیستم ـ درمانگاه دکتر پازندی، طبقه ی دوم

فعال
ندا هادی
 (0 نظر)البرز / فردیس
ندا هادیندا هادی کارشناس ارشد مامائی

 فردیس / نرسیده به فلکه سوم / جنب پیتزا خورشید / مجتمع ابن سینا / طبقه دوم