لیست پزشکان کمال شهر
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
فیزیوتراپی آرون
 (0 نظر)البرز / کمال شهر
فیزیوتراپیست فرهاد معصوم زادهفیزیوتراپیست فرهاد معصوم زاده فیزیوتراپیست

 میدان شهید بهشتی، ابتدای بلوار شهرداری، گلستان یکم، ساختمان اداری گلستان، جنب درمانگاه سینا، طبقه 4