توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان پزشک عمومی کرمان

تغییر تخصص

جدید
دکتر دنیا شاهدی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر دنیا شاهدیدکتر دنیا شاهدیپزشک عمومی

کرمان / خیابان استقلال / نبش پروین اعتصامی غربی / مجتمع اطلاس کلینیک / طبقه 7 / واحد 5

جدید
دکتر رضا فرح بخش
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر رضا فرح بخشدکتر رضا فرح بخشپزشک عمومی

دکتر نادیا توکلی نژاد کرمانی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر نادیا توکلی نژاد کرمانیدکتر نادیا توکلی نژاد کرمانیپزشک عمومی

خیابان استقلال / نبش پروین اعتصامی غربی / مجتمع اطلس کلینیک / طبقه هفتم / واحد ...