توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص قلب - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کرمان

تغییر تخصص

دکتر علیرضا شاهسونی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر علیرضا شاهسونیدکتر علیرضا شاهسونیمتخصص قلب - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

خیابان شریعتی / ساختمان پزشکان متخصص / طبقه اول