توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان کارشناس مامائی کرمان

تغییر تخصص

فعال
فاطمه کارآموزیان
 (0 نظر)کرمان / کرمان
فاطمه کارآموزیانفاطمه کارآموزیانکارشناس مامائی

خیابان جهاد / بین کوچه 3 و 5 / مجتمع باران / طبقه 5 / واحد 507