توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان دندانپزشک - جراح لثه کرمان

تغییر تخصص

فعال
دکتر فرشته موسی علی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر فرشته موسی علیدکتر فرشته موسی علیدندانپزشک - جراح لثه

 خیابان شفا / ساختمان پزشکان شفا / طبقه دوم / واحد 2068 تماس: 03432478151

اولین نوبت خالی: دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲