توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص پزشکی ورزشی کرمان

تغییر تخصص

فعال
دکتر فاطمه کریمی افشار
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر فاطمه کریمی افشاردکتر فاطمه کریمی افشارمتخصص پزشکی ورزشی

 خیابان شفا / ساختمان پزشکان شفا / طبقه پنجم / واحد 5009

اولین نوبت خالی: دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲