لیست پزشکان متخصص بینائی سنجی در ساری
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
شکراله شفائی
 (0 نظر)مازندران / ساری
شکراله شفائیشکراله شفائی متخصص بینائی سنجی

 خیابان قارن / جنب بانک رفاه / ابتدای قارن ١٢ / طبقه دوم

فعال
مرتضی زیارلاریمی
 (0 نظر)مازندران / ساری
مرتضی زیارلاریمیمرتضی زیارلاریمی متخصص بینائی سنجی

 خیابان قارن / نبش قارن 16 / ساختمان کاج / طبقه اول