لیست پزشکان متخصص جراحی عمومی در تبریز
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر رحیم علیزاده
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر رحیم علیزادهدکتر رحیم علیزاده متخصص جراحی عمومی

 خیابان 7 تیر / جنب بیمارستان شمس / ساختمان پزشکان شمس / طبقه سوم