لیست پزشکان پزشک عمومی در تبریز
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر تیرداد دیبائیان
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر تیرداد دیبائیاندکتر تیرداد دیبائیان پزشک عمومی

 خیابان امام / نرسیده به چهارراه بهشتی / جنب بانک ملت / کوچه منجم دان / ساختمان افرا / طبقه دوم

فعال
دکتر مهدی رامتین
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر مهدی رامتیندکتر مهدی رامتین پزشک عمومی

 سه راه توکلی / کلینیک شاهد