لیست پزشکان متخصص زنان ، زایمان و نازایی در تبریز
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت
تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر زهرا امدادی
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر زهرا امدادیدکتر زهرا امدادی متخصص زنان ، زایمان و نازایی

 بین بیمارستان شمس و پل عباسی / نبش بیلانکوه / ساختمان 514 / طبقه دوم

فعال
دکتر لیلا شباهنگ
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر لیلا شباهنگدکتر لیلا شباهنگ (مطب خیابان ارتش)متخصص زنان ، زایمان و نازایی

 چهارراه باغشمال / خیابان ارتش / روبه روی الزهرا / ساختمان اطبا / طبقه 4

فعال
دکتر لیلا شباهنگ
 (1 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر لیلا شباهنگدکتر لیلا شباهنگ (مطب سه راه شمس)متخصص زنان ، زایمان و نازایی

 سه راه شمس تبریزی / اول سه راه ثقه الاسلام شمالی / روبروی داروخانه کیهان

غیر فعال
دکتر یوسف وجودی
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر یوسف وجودیدکتر یوسف وجودی متخصص زنان ، زایمان و نازایی

 خیابان 17 شهریور جدید / جنب آزمایشگاه مهر / ساختمان رونق