توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص زنان و زایمان تبریز

تغییر تخصص

غیر فعال
دکتر یوسف وجودی
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر یوسف وجودیدکتر یوسف وجودیمتخصص زنان و زایمان

 خیابان 17 شهریور جدید / جنب آزمایشگاه مهر / ساختمان رونق