توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص بیماریهای کودکان تهران

تغییر تخصص

دکتر مهرداد امیر معینی
 (0 نظر)تهران / تهران
دکتر مهرداد امیر معینیدکتر مهرداد امیر معینیمتخصص بیماریهای کودکان

پیروزی / خیابان پرستار / میدان 13 آبان / درمانگاه دادمهر